Chiang Mai International School

Chiang Mai International School

Address: Chiang Mai, Thailand Website: https://cmis.ac.th/